Diplôme Master Mode & Matière Yi Chen HoDiplôme Master Mode & Matière Ziyue ChenDiplôme Master Mode & Matière Pamela VallorzDiplôme Master Mode & Matière Louise GuimontDiplôme Master Mode & Matière Carole Mercier Diplôme Master Mode & Matière Margaux GuillermDiplôme Master Mode & Matière Antoine-Emmanuel Picot

@_antoine_emmanuel_

Diplôme Master Mode & Matière Bianca Demkin

@Denim.istry Diplôme Master Mode & Matière Eunkyung Kang

@exerciseO_officialDiplôme Master Mode & Matière Noémie Pichon